Financieel

Financiële advisering

Onze adviseurs zijn breed geschoold en staan u bij op diverse terreinen die uw bedrijfsvoering raken.

Wat kan ISOS adviseurs betekenen voor uw onderneming?

• Samenstelling en beoordeling van de jaarlijkse balans en winst- en verliesrekening met de daarbij behorende fiscale aangiften;
• Voor 1 maart voorlopige cijfers over het afgelopen boekjaar, met daarbij de fiscale positie van de ondernemer, zodat u heel snel na afloop van het boekjaar weet hoe u ervoor staat;
• Toekomstgerichte informatie zoals (liquiditeits)prognoses en ondernemingsplannen;
• Samenstellen van tussentijdse rapportage;
• Bedrijfswaardering en bedrijfsopvolging;
• Begeleiding bij subsidie aanvragen;
• Verzorging, advisering en begeleiding bij financieringsaanvragen.

ISOS adviseurs zijn betrouwbare partners voor de toekomst. Partners die achter en naast u staan. Partners die niet alleen registreren en controleren, maar ook adviseren. Partners die uw taal spreken.
Isos Adviseurs  |  050 - 318 24 41  |  Groningen
Bookmark and Share