Home

ISOS Adviseurs

De naam ISOS is geen afkorting maar het griekse woord voor gelijkheid.
Van ondernemers voor ondernemers. Niet louter handelen vanuit kennis, maar juist vanuit de gedachten en beleving van u als ondernemer. Iedere ondernemer is uniek.
Advisering is dan ook altijd maatwerk.

Wij zorgen voor rust in uw financiële-, organisatorische en fiscale zaken.

Wijzigende regelgeving, technologische ontwikkelingen, marktbewegingen, maar niet in de laatste plaats persoonlijke omstandigheden, beïnvloeden constant de wijze waarop de onderneming dient te worden (bij)gestuurd.

Daarom houdt het bij ons niet op bij het uit handen nemen van al uw administratieve rompslomp of het samenstellen van een jaarrekening.
Onze begeleiding gaat veel verder, waarbij de vertrouwensband tussen klant en ISOS Adviseurs van cruciaal belang is om de onderneming te kunnen optimaliseren. Middels een vast aanspreekpunt staan wij achter en naast onze klant, om op integere wijze onze deskundigheid voor uw organisatie in te kunnen zetten.

Isos Adviseurs  |  050 - 318 24 41  |  Groningen
Bookmark and Share