Actueel

Actueel

Provincie stimuleert innovatie en duurzaamheid MKB
Bron: MKB Nederland NoordDe provincie Groningen stelt een budget van 3 miljoen euro beschikbaar voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) om innovatie en duurzaamheidprojecten van de grond te krijgen. De provincie wil met kracht innovatie en duurzaamheid in het MKB initiëren, stimuleren en faciliteren. In de periode tot en met 2015 wordt er geld beschikbaar gesteld voor vernieuwende activiteiten waarmee een bedrijf koploper kan worden in de eigen sector.

>>>
lees meer


Site Tips


Wij bevelen de volgende sites van harte bij u aan.

Branche-organisatie voor MKB-ondernemers uit Noord-Nederland
www.mkbnoord.nl

Samenwerkingsverband Noord-Nederland voor o.a. subsidies
www.snnonline.nl

De Kamer van Koophandel
www.kvk.nl

           
Isos Adviseurs  |  050 - 318 24 41  |  Groningen
Bookmark and Share